Volgorde en deelnemers Gemeenteraadsverkiezingen bekend

RSS feed

De deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de volgorde op de lijst zijn vastgesteld.

Nummering op grond van het aantal zetels behaald bij de laatst gehouden verkiezing

Eerst zijn de kandidatenlijsten genummerd van de politieke groeperingen die een of meer zetels hebben behaald bij de laatst gehouden verkiezing, in de volgorde van de bij die verkiezing op de desbetreffende lijsten uitgebrachte aantallen stemmen. Voor zover nodig is rekening gehouden met samengevoegde aanduidingen. Bij een gelijk aantal stemmen is er genummerd via loting.

 

nummer

aanduiding politieke groepering

aantal stemmen bij laatste verkiezing

1.

CDA

2440

2.

Dantumadeel '82

1482

3.

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

1385

4.

ChristenUnie

1129

5.

Lagere Lasten Dantumadiel

955

6.

FNP

651

7.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

446