Voorlichtingsbijeenkomsten sporthalbeheer

RSS feed

Graag nodigen wij gebruikers van de sporthallen in onze gemeente uit voor één van de informatiebijeenkomsten over de recente veranderingen in het sporthalbeheer.

De bezuinigingen op de sportbegroting zoals de gemeenteraad die in de afgelopen jaren heeft vastgesteld, hebben gevolgen voor het beheer van de sporthallen in onze gemeente. Daardoor zijn er dingen veranderd voor u als gebruikers. Doordat de beheerder niet altijd meer fysiek aanwezig is, wordt er meer verantwoordelijkheid én discipline gevraagd van u als gebruikers.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in  algemene voorwaarden

De huidige werkwijze van Gemeentewurk (waar het sporthalbeheer organisatorisch onder valt) zal uitgelegd worden. Daarnaast wordt er ingegaan op een aantal praktische zaken zoals vluchtroutes, lichtbediening, schuifwandbediening. De voorlichtingsbijeenkomst wordt georganiseerd voor alle gebruikers van de gemeentelijke sporthallen. Wij verzoeken u om de groepsleerkrachten van uw school, trainers en leden van uw vereniging over deze bijeenkomst te informeren. De voorlichting is bedoeld voor personen die daadwerkelijk gebruik maken van de sporthal.

Wij zien u graag op één van de volgende voorlichtingsbijeenkomsten:

  • dinsdag 26 februari 2013 van 16:30 tot 18:00 uur in de sporthal De Boppeslach in Damwâld;
  • woensdag 27 februari 2013 van 16:30 tot 18:00 uur in de sporthal Sikkemahal in De Westereen;
  • maandag 11 maart 2013 van 16:30 tot 18:00 uur in de sporthal Hoantserid in Feanwâlden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw K. van Dijk op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu.