Vrijwilliger van het jaar 2013

RSS feed

Vrijwilligers zijn het cement van de lokale samenleving. De gemeente Dantumadiel wil vrijwilligerswerk dan ook niet alleen stimuleren, maar ook waarderen. Deze waardering komt o.a. tot uitdrukking door de prijs “vrijwilliger van het jaar”.

In 2012 is deze prijs uitgereikt aan de groep vrijwilligers uit Broeksterwâld en de Falom die hebben meegewerkt aan de renovatie/nieuwbouw van het dorpshuis “de Pipegael” te Broeksterwâld. Ook dit jaar zal deze prijs weer worden uitgereikt. De winnaar van de prijs krijgt een bos bloemen, een oorkonde en een geldbedrag van € 100, -. 

Het college van burgemeester en wethouders nodigt burgers en verenigingen/instellingen die werken met vrijwilligers uit om kandidaten voor deze titel aan te dragen. Kandidaten die al eerder voor de titel zijn aangedragen hoeven niet opnieuw te worden voorgedragen: zij dingen automatisch ook mee voor de prijs in 2013. 

Criteria

  • de vrijwilliger toont een persoonlijke, vrijwillige en belangenloze inzet waar geen geldelijke beloning tegenover staat
  • de vrijwilliger woont in Dantumadiel of oefent vrijwilligerswerk uit ten gunste van inwoners van Dantumadiel
  • de vrijwilliger heeft bijzondere inzet getoond gedurende meerdere jaren of bij een bijzondere (eenmalige) activiteit of heeft een opvallende prestatie geleverd en/of andere bijzondere omstandigheden

Aanmelden

Tot 11 november 2013 kunt u kandidaten voor de titel “Vrijwilliger van het Jaar 2013” aanmelden bij de gemeente Dantumadiel. U kunt een kandidaat aanmelden met onderstaand aanmeldingsformulier.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Heeringa, productgroep Wolwêzen, Underwiis en Sport, telefoonnummer 14-0511.