Week van de Pleegzorg

RSS feed

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. Een gezin waar een kind zich veilig kan voelen, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn. Voor deze kinderen zoekt Jeugdhulp Friesland pleeggezinnen tijdens de Week van de Pleegzorg.

Om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders gaat Jeugdhulp Friesland langs verschillende Friese gemeenten. Dat doen we in de ‘Week van de Pleegzorg’ die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Van 10 tot en met 18 oktober staan we met pleegouders op diverse markten om belangstellenden te woord te staan. En we spelen met wethouders, beleidsambtenaren en teamleiders van wijk- en gebiedsteams het pleegzorgspel.

Kinderen horen op te groeien in een gewoon gezin

De Week van de Pleegzorg is onderdeel van de landelijke wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’, waarmee Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleeggezinnen hoopt te werven. In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Sinds 2005 is dat aantal met bijna 70 procent gestegen. De forse stijging in de vraag naar pleeggezinnen heeft verschillende oorzaken. Een pleeggezin komt het meest in de buurt van de natuurlijke woonsituatie van een kind. Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, kunnen dus beter in een gezin opgroeien dan in een instelling. In de nieuwe Jeugdwet is dat ook vastgelegd. Kinderen worden minder in groepen geplaatst en vaker in pleegzorg of andere kleinschalige gezinsvormen. Hierdoor is het aantal kinderen waarvoor pleegzorg nodig is fors toegenomen en stijgt de vraag naar pleeggezinnen.

Pleegouders hoeven geen superhelden te zijn. Het zijn juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, iets supers kunnen betekenen voor een pleegkind. Wat telt is dat vanuit een stabiele situatie een kind structuur, warmte en veiligheid geboden kan worden.

Standplaatsen Pleegzorgbus in de Week van de Pleegzorg

Zaterdag 10 oktober
10:00 - 14:00 uur Heerenveen, weekmarkt (bij het Gemeenteplein)

Dinsdag 13 oktober
10:00 - 12:00 uur Sneek, Schaapmarktplein
13:00 - 14.30 uur Dronrijp, hoek Hobbemasingel/de Terp
15:00 - 16.30 Berlikum, Bredeschool ‘de Foarutgong’ (ds. Van Eijck van Heslingastrjitte 1)

Woensdag 14 oktober
09:00 - 10.30 uur Burgum, Markt 61, tegenover de Primera
11:00 - 12.30 uur Surhuisterveen, Torenplein, op parkeerplaats
13:00 - 15:00 uur Joure, op weekmarkt, bij het DE plein
13:00 - 14:00 uur Westereen, winkelcentrum parkeerterrein (Ljurkstrjitte)
15:00 - 16:30 uur Dokkum, Bargemerke

Donderdag 15 oktober
10:00 - 12:00 uur Bolsward, op de weekmarkt (Marktplein)
11:00 - 13:00 uur St. Annaparochie, bij Harenskerk (Van Harenstraat)
14:00 - 15:30 uur Hallum, kruispunt Doniaweg/ Offingaweg
13:00 - 15:30 uur Oosterwolde, op de weekmarkt (Trambaan)

Vrijdag 16 oktober
10:00 - 16:00 uur Leeuwarder markt (Wilhelminaplein)