Wegwerkzaamheden Boppewei De Westereen

RSS feed

Hak zal binnenkort starten met het vervangen en leggen van leidingen langs de Boppewei te de Westereen

De betreffende leidingen worden vervangen en aangebracht om de toekomstige werkzaamheden aan de Centrale as zo soepel mogelijk te
laten verlopen zonder tijdelijke onderbrekingen van nutsvoorzieningen bij aanwonenden in het gebied. De verwachte
startdatum van de werkzaamheden is in week 27.

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de Berm naast de weg, het leggen van een gasleiding en vervangen van een
deel van de persleiding van Wetterskip Fryslan. De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de zuidelijke berm van de Boppewei vanaf de locatie Groenrijk (Boppewei 17) tot de locatie Alkema hoveniers (Boppewei 10a).

De aannemer streeft ernaar de werkzaamheden in week 35 van 2012 af te ronden. Om dit karwei te realiseren zal de aannemer
de zuidelijke rijbaan deels moeten afsluiten en het verkeer middels een verkeerslichtinstallatie om het werkvak heen
leiden. Overlast is niet te voorkomen, maar de aannemer doet zijn best om dit tot een minimum te beperken.

Voor eventuele vragen of klachten kunt u op het werk terecht bij uitvoerder de heer T. Wiersma van de Firma Hak tel: 06 51834955 of de afdeling Tafersjoch en hanthavenje mevr. J. Uyt de Boogaardt van de Gemeente Dantumadiel tel 140511.

Kaart van Werkzaamheden Boppewei De Westereen