Welkom in het Brûsplak op 11 november!

RSS feed

It brûst yn it Bûtefjild! Komt u kijken? Vrijdagmiddag 11 november van 12.30 tot 14.30 uur bent u van harte welkom in het Brûsplak aan het Bûtefjild 5 in Feanwâlden. Het Brûsplak is een broedplaats, ontmoetingsplek en kenniscentrum voor inwoners uit de regio, studenten en experts. Om na te denken over ons waterbeheer, klimaatverandering en hoe we ons moeten aanpassen. 

Tijdens de open dag kunt u kennismaken met studenten en hun verschillende proeven en met ecologen van Altenburg & Wymenga. Ondernemers presenteren kansrijke toepassingen voor Lisdodde, er zijn demonstraties van een onderwaterdrone en natuurlijk kunt u genieten van het prachtige Bûtefjild.

Inspirerende plek
Een voormalige zeecontainer is door Studio Tjeerd Veenhoven onherkenbaar verbouwd tot een verrassende en inspirerende plek in het Bûtefjild om te werken of elkaar te ontmoeten. In het Bûtefjild worden proeven gedaan met natte teelten en andere slimme vormen van waterbeheer voor nieuwe economische toepassingen. Het Brûsplak is de plek om daar kennis van te nemen en over na te denken, niet alleen door experts, maar ook, en vooral, door mensen uit de regio. Ook vormt het een mooi vertrekpunt voor toeristisch-recreatieve activiteiten in de prachtige omgeving van het Bûtefjild.

Brûzen voor Better Wetter
Het Brûsplak is onderdeel van het regionale programma ‘Better Wetter: den proeftuin voor toekomstbestendig waterbeheer, voor ecologie en economie’. Door een combinatie van factoren zoals bodemdaling in het veenweidegebied, vaker drogere periodes en meer extreme regenbuien, moet er nagedacht worden over een toekomstbestendig waterbeheer en nieuwe verdienmodellen in (zeer) natte omstandigheden. Het Bûtefjild is een ideale proeftuin om dat te onderzoeken en proeven te doen. Overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek werken hierin nauw samen. Het Brûsplak ligt in het hart van de proeftuin en verbindt alle partijen.

Dwaande
Het Brûsplak is ontwikkeld door verschillende partijen uit de regio vanuit de regionale gedachte: Mei in-oar wurkje oan 'e takomst fan Noardeast Fryslân. Het Nordwin College was hierbij projectleider. Het Brûsplak is gefinancierd vanuit het provinciale subsidieprogramma ‘Fan ûnderen op’ en het Ondernemersfonds Dantumadiel.