Werkzaamheden Egbert Baarsmastrjitte, De Westereen opgeschort

RSS feed

De werkzaamheden aan de Egbert Baarsmastrjitte te De Westereen zijn opgeschort tot na de feestweek.

Het gaat hierbij om herstraatwerkzaamheden aan het wegdek. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Foarstrjitte en de Eyssemawei. De weg zal ongeveer vier weken voor het doorgaande verkeer gestremd zijn.

Uiteraard zullen de werkzaamheden voor enig overlast zorgen. Wij zullen moeite doen om de overlast tot een minimum te beperken. Met u hopen wij op een vlot verloop van de werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Koster op telefoonnummer 14-0511 of per e-mail: post@dantumadiel.eu