Werkzaamheden op gemeentelijke begraafplaatsen

RSS feed

De gemeente Dantumadiel is van plan om op de gemeentelijke begraafplaatsen een aantal grafmonumenten te verwijderen. Het gaat om grafmonumenten waarop volgens de begraafplaatsadministratie geen rechten meer berusten. 

De werkzaamheden zullen in week 37, 38 en 39 van 2015 plaatsvinden. De lijst met grafnummers kunt u hieronder vinden. 

Voor informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Dantumadiel, de heer B. van der Schaaf, telefoon 14-0511, of de heer W. Rinzema, van de afdeling Gemeentewurk, telefoon 14-0519.