Wie krijgt volgend jaar een lintje?

RSS feed

Net als ieder jaar worden volgend jaar in april, de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding, en wilt u er mee voor zorgen dat die persoon wordt voorgedragen, dan moet u nu in actie komen.

Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Dantumadiel die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of nog steeds maken voor de maatschappij kunnen worden voorgedragen. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd (15 jaar of langer, minimaal 6 tot 8 uren per week) belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Dit kan het stimuleren van anderen zijn of het leveren van opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het gaat daarbij niet alleen om verdiensten als vrijwilliger, ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden.

Hoe dient u een voorstel in?
Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente, Duty Kooistra, bereikbaar via telefoonnummer 140511. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een ‘lintje’. Daarna vult u een voorstelformulier in (te vinden op de website www.dantumadiel.eu) en verzamelt u de benodigde gegevens. Wanneer dat klaar is, dient u het voorstel in bij de burgemeester. Algemene informatie over het decoratiestelsel vindt u op de website www.lintjes.nl.

Voorstel indienen voor 1 augustus a.s.
Voorstellen voor personen die in april 2016 gedecoreerd zouden moeten worden, dienen uiterlijk 1 augustus a.s. bij de gemeente ingediend te zijn. Voorstellen die na genoemde datum binnenkomen, kunnen niet meer op tijd worden voorgelegd aan de Commissaris van de Koning.

Uitreiking bij Bijzondere gelegenheid
Bij voorstellen buiten de “lintjesregen” om, waarbij het gaat om decoratie bij een “bijzondere gelegenheid” die nauw verband houdt met de verdiensten, moet u rekening houden met een behandelingstermijn van vier maanden.