Wie krijgt volgend jaar een lintje?

RSS feed

Jaarlijks worden in april de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Kent u iemand die volgens u in 2014 in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding, en wilt u deze persoon voordragen, dan moet u nu in actie komen.

Wie komen in aanmerking?

Inwoners van de gemeente Dantumadiel die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of nog steeds maken voor de maatschappij kunnen worden voorgedragen. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd (15 jaar of langer) belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Dit kan het stimuleren van anderen zijn of het leveren van opvallende prestaties die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben. Het gaat daarbij niet alleen om verdiensten als vrijwilliger, ook iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, kan worden onderscheiden. 

Voorstel indienen voor 1 augustus a.s.

Voorstellen voor personen die in april 2014 gedecoreerd zouden moeten worden, moeten uiterlijk 1 augustus a.s. bij de gemeente ingediend zijn. Voorstellen die na 1 augustus binnenkomen, kunnen niet meer op tijd worden voorgelegd aan de Commissaris van de Koning. Voor het indienen van voorstellen kunt u contact opnemen met Duty Kooistra, bereikbaar via 14 0511.

Uitreiking bij Bijzondere gelegenheid

Bij voorstellen buiten de “lintjesregen” om, waarbij het gaat om decoratie bij een “bijzondere gelegenheid” die nauw verband houdt met de verdiensten, moet u rekening houden met een behandelingstermijn van vier maanden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Duty Kooistra.

 

 lintjes