Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2015?

RSS feed

Vrijwilligers zijn het cement van de lokale samenleving. De gemeente Dantumadiel stimuleert vrijwilligerswerk en drukt haar waardering uit met de prijs “vrijwilliger van het jaar”.

In 2014 is deze prijs uitgereikt aan mevrouw T. Keizer uit Feanwâlden. Ook voor dit jaar zal deze prijs weer worden uitgereikt. De vrijwilliger van het jaar krijgt een bos bloemen, een oorkonde en een geldbedrag van € 100, -.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt burgers en verenigingen/instellingen die werken met vrijwilligers uit om kandidaten voor deze titel aan te dragen. Kandidaten die al eerder voor de titel zijn aangedragen hoeven niet opnieuw te worden voorgedragen: deze dingen automatisch ook mee voor de prijs in 2015.

Criteria

- de vrijwilliger toont een persoonlijke, vrijwillige en belangeloze inzet waar geen geldelijke beloning tegenover staat
- de vrijwilliger is woonachtig in Dantumadiel of oefent vrijwilligerswerk uit ten gunste van inwoners van Dantumadiel
- de vrijwilliger heeft bijzondere inzet getoond gedurende meerdere jaren of bij een bijzondere (eenmalige) activiteit of heeft een opvallende prestatie geleverd en/of andere bijzondere omstandigheden

Aanmelden

Tot vrijdag 13 november 2015 kunt u kandidaten voor de titel “Vrijwilliger van het Jaar 2015” aanmelden bij de gemeente Dantumadiel. U kunt een kandidaat aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Heeringa, productgroep Wolwêzen, Underwiis en Sport, telefoonnummer 14-0511.