Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2016?

RSS feed

Vrijwilligers zijn het cement van de lokale samenleving. De gemeente Dantumadiel wil het doen van vrijwilligerswerk dan ook niet alleen stimuleren, maar ook zichtbaar maken dat zij het vrijwilligerswerk waardeert. Deze waardering wordt o.a. tot uitdrukking gebracht door het instellen van een prijs “vrijwilliger van het jaar”.

In 2015 is deze prijs uitgereikt aan mevrouw B.P. van der Valk-Sierdsma. Ook voor dit jaar zal deze prijs weer worden uitgereikt. De winnaar van de prijs krijgt een bos bloemen, een oorkonde en een geldbedrag van € 100, -. 

Het college van burgemeester en wethouders nodigt burgers en verenigingen/instellingen die werken met vrijwilligers uit om kandidaten voor deze titel aan te dragen. Kandidaten die al eerder voor de titel zijn aangedragen hoeven niet opnieuw te worden voorgedragen: deze dingen automatisch ook mee voor de prijs in 2016.

Criteria

-   de vrijwilliger toont een persoonlijke, vrijwillige en belangeloze inzet waar geen geldelijke beloning tegenover staat

-   de vrijwilliger is woonachtig in Dantumadiel of oefent vrijwilligerswerk uit ten gunste van inwoners van Dantumadiel

-   de vrijwilliger heeft bijzondere inzet getoond gedurende meerdere jaren of bij een bijzondere (eenmalige) activiteit of heeft een opvallende prestatie geleverd en/of andere bijzondere omstandigheden

Aanmelden

Tot vrijdag 2 december 2016 kunt u kandidaten voor de titel “Vrijwilliger van het Jaar 2016” aanmelden bij de gemeente Dantumadiel. U kunt een kandidaat aanmelden door gebruik te maken onderstaand aanmeldingsformulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Heeringa, productgroep Wolwêzen, Underwiis en Sport, telefoonnummer 14-0511.