Wijziging gemeenteraadsvergadering

RSS feed

De gemeenteraad heeft deze maand veel belangrijke besluiten te nemen. Daarom is besloten om de vier bestemmingsplannen (Bûtengebiet, Wâlterswâld-Súd, De Westereen-Kom en Feanwâlden-Kom) te agenderen voor opinie- en besluitvorming op 2 juli a.s.

De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. U kunt de raadsvergadering ook live volgen via www.dantumadiel.eu.

Agenda en vergaderstukken