Wijziging huisvuilinzameling Koningsdag

RSS feed

In verband met Koningsdag wordt uw groene container niet op maandag 27 april geleegd, maar op zaterdag 25 april a.s.

Let op, de containers moeten altijd om 7.00 uur aan de weg staan. Houd bij het aanbieden van de container op zaterdag extra rekening met geparkeerde auto’s.