Wijziging huisvuilinzameling Tweede Paasdag

RSS feed

In verband met Tweede Paasdag wordt uw groene container niet op maandag 28 maart geleegd, maar op zaterdag 26 maart. Op goede vrijdag worden de containers gewoon geleegd.