Wijziging leeftijdsgrens alcohol en tabak 2014

RSS feed

Per 1 januari 2014 verhoogt de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar.

Reden hiervoor is dat de overheid jongeren wil beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol en overlast die drinkende jongeren veroorzaken, wil terugdringen. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jongvolwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Het parlement heeft onlangs ingestemd met wijziging van de Drank- en Horecawet die voor deze leeftijdsverhoging nodig is. Vanaf 1 januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer worden verkocht. Verstrekkers zijn strafbaar als ze wel alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren zelf onder de 18 geen alcohol bij zich hebben in een openbare ruimte, zoals straat, park, café, sportvereniging etc. Ze riskeren hiermee een boete. Deze maatregelen geldt voor iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan 18 jaar. Er komt geen overgangsregeling voor de jongeren die 16 of 17 jaar zijn.

Leeftijdsgrens tabak ook naar 18 jaar

De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak gaat per 1 januari ook naar 18 jaar. Verkopers worden strafbaar als zij tabak aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren zelf worden niet strafbaar gesteld.

Hoe informeert de Rijksoverheid het publiek?

De Rijksoverheid informeert het algemeen publiek vanaf december 2013 over de wetswijzigingen. De communicatie zal bestaan uit folders in supermarkten en berichtgeving in huis-aan-huisbladen.Daarnaast is medio november 2013 een grote landelijke campagne gestart om de norm te versterken dat ‘het normaal is om voor je 18e niet te drinken en te roken’, namelijk: www.nix18.nl. Deze campagne zal meerdere jaren duren.