WOZ waarde woningen openbaar

RSS feed

Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar gegeven. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen.

Iedereen kan op een eenvoudige manier de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-loket. Dit doet u door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of door een adres op te geven. De woz-waarde van woningen in Dantumadiel zijn te raadplegen via het woz-loket.


Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.