Zappers in het zonnetje gezet

RSS feed

De gemeente heeft al haar ZAPPERS (zwerfafvalpakkers) in het zonnetje gezet voor het werk dat zij doen, onder alle weersomstandigheden.

Als blijk van waardering heeft wethouder Gerben Wiersma alle vrijwilligers een cadeaubon aangeboden. 
 
De gemeente Dantumadiel probeert zwerfafval zo snel mogelijk op te ruimen, maar dat lukt niet altijd. De gemeente wordt daarbij geholpen door een grote groep vrijwilligers, de zogenaamde ZwerfAfvalPakkers, de ZAPPERS. Zij leveren een belangrijk aandeel in het verwijderen van het zwerfafval. 
 
Wilt u meer informatie over zwerfafval of over “Hoe word ik ZAPPER, neemt u dan contact op met de melddesk en bel: 140511. De gemeente stelt prikkers, handschoenen, veiligheidsvesten en huisvuilzakken beschikbaar.