Zorgaanbieders uitgenodigd om mee te denken

RSS feed

De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog organiseren 30 januari een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders die momenteel werkzaam zijn in Noordoost Fryslân.

De gemeenten willen geïnteresseerde aanbieders tijdig en transparant informeren over het beoogde inkoopmodel en de voorgenomen inkoopstrategie. Zorgaanbieders worden in de gelegenheid gesteld om hier op te reageren. 
 
Als voorbereiding op deze bijeenkomst willen de gemeenten meer weten over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen. Er is daarom een vragenlijst ontwikkeld met vragen voor aanbieders over de inrichting van het nieuwe sociale domein, het inkoopmodel en de uitvoering daarvan. Deze vragenlijst is op 9 januari 2014 per post aan aanbieders verzonden. Via de vragenlijst wordt ook gepeild of aanbieders mee willen werken aan de verdere uitwerking van onderwerpen.
 

Deelnemen?

Bent u een geïnteresseerde aanbieder, en heeft uw organisatie de vragenlijst niet ontvangen? Dan kunt u deze downloaden. Wilt u de ingevulde vragenlijst voor uiterlijk vrijdag 24 januari 2014 terug zenden?  Dan ontvangt u ook een uitnodiging voor de bijeenkomst op 30 januari. De gemeenten gaan uiteraard vertrouwelijk om met de informatie die u aanlevert. 
 
Feedback vragenlijst