Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

RSS feed

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen.

De gemeente biedt samen met De Friesland Zorgverzekeraar een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. De dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie.
 
De premie voor AV-Frieso bedraagt met ingang van 1 januari 2015 € 125,73 per verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Zonder korting en gemeentelijk bijdrage zou u voor deze verzekering € 143,35 per maand moeten betalen. U bespaart dus € 17,62 per verzekerde per maand (€ 211,44 per jaar).
 
AV-Frieso kunt u vergoedingen krijgen voor:
 • tandheelkundige hulp tot maximaal € 500,00 per verzekerde per jaar
 • brillen en contactlenzen tot maximaal € 300,00 per drie kalenderjaren
 • alle medisch noodzakelijke behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie
 • eigen bijdrage WMO (in rekening gebracht door CAK) tot maximaal € 370,00 per jaar.
 

Vergoedingenoverzicht

Onderaan deze pagina vindt u het vergoedingenoverzicht als pdf-document. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u uw huidige zorgverzekering vergelijken met AV-Frieso.
 

Chronisch zieken en gehandicapten

In 2014 is de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) ingetrokken. De algemene tegemoetkoming Wtcg wordt eind 2014 en begin 2015 voor het laatst uitbetaald. De gemeente krijgt in plaats van de Wtcg een budget voor gemeentelijk maatwerk voor het verstrekken van een financiële tegemoetkoming. Via AV-Frieso worden vanaf 2015 de volgende meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten vergoed:
 
 • 100% vergoeding eigen bijdrage medicijnen binnen het GVS;
 • 100% vergoeding eigen bijdrage schoenvoorzieningen;
 • Maximaal € 120,00 dieetadvisering (3 uren extra boven basisverzekering);
 • Podotherapie: 100% maximaal € 100,00 extra (totaal € 250,00 per jaar);
 • Huidtherapie pedicure: 100% maximaal € 125,00 (totaal € 250,00 per jaar);
 • Kinderopvang medisch: 100% maximaal € 200,00 per jaar;
 • Lactatiekunde: 100% maximaal € 100,00 per jaar;
 • Gezondheidscursussen: 100% maximaal € 125,00 extra (totaal € 250,00 per jaar);
 • Lidmaatschap patiëntenverenigingen/thuiszorgorganisaties: 100% maximaal  € 70,00 per jaar.
 
Voor personen die niet deelnemen aan AV-Frieso komt via de WMO een compensatieregeling voor meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten beschikbaar. De details hiervan zijn nog niet bekend.
 
De collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen heeft als voordeel: meer dekking voor minder geld. Dat is nog eens gezond verzekerd!
 
U kunt deelnemen aan AV Frieso als uw netto gezinsinkomen in 2015 (*) per maand niet hoger is dan:
 • Alleenstaande: € 1.085,00
 • Alleenstaande ouder: € 1.395,00
 • Gezin: € 1.550,00
 
(*) De genoemde bedragen zijn nog op basis van de bijstandsnormen zoals die in 2014 gelden. Wanneer de bijstandsnormen voor 2015 bekend zijn worden deze bedragen aangepast.
 

Wilt u overstappen naar AV-Frieso?

Vul het aanvraagformulier in en lever dit in bij de gemeente Dantumadiel, of stuur het op naar: Antwoordnummer 1110, 9100 VD Damwâld (een postzegel is niet nodig).
Wilt u overstappen? Zorgt u er dan voor dat u uw huidige zorgverzekering vóór 31 december 2014 heeft opgezegd!