Raadsaorta

De gemeente Dantumadiel werkt met een aorta. In deze aorta worden alle processen van de gemeente Dantumadiel zichtbaar gemaakt. Alle gemaakte afspraken en gedane toezeggingen inclusief geplande afdoeningsdatum of behandeldatum zijn in de aorta opgenomen, in de vorm van een planningsoverzicht. De raadsaorta is een selectie uit de aorta, waarin alle onderwerpen staan die door het presidium behandeld moeten worden.