Raadsleden

In de gemeente Dantumadiel zijn er 17 raadszetels te verdelen.

De gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 leverde de volgende zetelverdeling op: CDA 5, Gemeentebelangen Dantumadiel 3, Sociaal Links 3,  ChristenUnie 3, FNP 1, SGP 1 en VVD 1.

Als u hieronder op de naam van de partij klikt, verschijnen de namen en adressen van de gemeenteraadsleden ( deze gegevens worden z.s.m. geactualiseerd).