Rekenkamercommissie

Algemeen


Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie. Taak van de rekenkamer(commissie) is om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.

De gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a. hebben gezamenlijk een rekenkamercommissie ingesteld. Uitgangspunten van deze nieuwe rekenkamerkamer zijn:

 • Maximaal één gezamenlijk onderzoek per jaar, mits er een relevant onderwerp is 
 • De onderzoeken hebben een korte doorlooptijd: onderzoeken zijn dus ‘quick scan’, behapbaar en praktisch hanteerbaar voor de raden. 
 • De aanbevelingen zijn toekomstgericht en worden aantrekkelijk gepresenteerd 
 • Er is aandacht voor uitvoering van de aanbevelingen bij de raden 
 • Vier raadsleden bemensen de commissie, uit elke gemeente twee en uit hun midden wordt een voorzitter gekozen.
 • De griffiers voeren het secretariaat en ondersteunen de commissie bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Leden

De raden hebben de volgende raadsleden benoemd in de rekenkamercommissie voor de duur van het experiment:

 • Mevr. T. Smit-de Vries (Dantumadiel)
 • De heer R.Teunissen (Dantumadiel)
 • De heer G. Dijkstra (Kollumerland c.a.)
 • De heer K. Merkus (Kollumerland c.a.)
   

Actueel

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het alcohol- en drugbeleid van beide gemeenten. In februari 2018 worden de bevindingen van de Rekenkamercommissie gepresenteerd aan de gemeenteraden van Dantumadiel en Kollumerland c.a..

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Dhr. T. de Jong, Griffier
Telefoon: (0511) 426111