Toekomstvisie

In de raadsvisie beschrijft het gemeentebestuur waar het zich de komende jaren voor inzet. In deze raadsvisie kunt u de hoofdlijnen lezen. De hierin beschreven grote lijnen zijn bedoeld als uitgangspunt voor de komende tien jaar. Uit deze grote lijnen zijn vervolgens programma's samengesteld en zijn vastgesteld voor de komende vier jaar. Ze hebben concrete, meetbare doelstellingen. Alles wat in de gemeenteraad en het college van BenW wordt besproken, kunt u dus terugvinden in één van deze programma's.

U kunt de ontwikkelingen volgen en ze beïnvloeden. Het gemeentebestuur betrekt u graag bij de beïnvloeding van de plannen en de verwezenlijking daarvan. Mogelijkheden daarvoor zijn er door in te spreken tijdens rondetafelgesprekken en op discussiebijeenkomsten waarop bepaalde onderwerpen van het gemeentelijk beleid aan de orde zijn. En u kunt natuurlijk ook terecht bij de politieke partijen.