De Sûkerei

Dantumadiel kent een rijke historie. Deze historie is in veel gevallen nog zichtbaar aanwezig in zowel landschap als bebouwing in Dantumadiel. Op diverse plaatsen komen nog de kenmerkende wâldhúskes voor. In Damwâld is het openluchtmuseum de Sûkerei waar een drietal oorspronkelijke wâldhúskes en een cichorei-drogerij zijn herbouwd.