Friese taal

De Friese taal speelt een grote rol in het leven van de inwoners van Dantumadiel. De gemeente heeft in de provincie het hoogste percentage inwoners dat aangeeft Fries als moedertaal te hebben én heel goed Fries te spreken.

Zie www.fryslan.nl/taalatlas.

Een aantal scholen in Dantumadiel is drietalig  ( Nederlands, Fries en Engels) en alle peuterspeelzalen werken met een Friese taalmethode. De gemeentenaam en alle  plaats – en straatnamen zijn Friestalig. Er is jaarlijks een bescheiden bedrag beschikbaar om initiatieven gericht op stimulering van de Friese taal te steunen.