Schierstins

Nederland heeft nog vele burchten, kastelen en landgoederen. Maar hun voorlopers - in Friesland de stinsen - zijn bijna allemaal verdwenen of ingekapseld door andere bouwwerken. Op enkele na , zoals de rond 1300 gebouwde Schierstins in Feanwâlden.

Een stins is een woontoren van dikke bakstenen, waar voorname families een toevlucht zochten in tijden van gevaar. Het woord stins is een samentrekking van 'steenhuis'.  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Schierstins.