U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Bijzonder uitstel ondernemers

Ondernemers krijgen op verzoek uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en huur gemeentelijk vastgoed

Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten, dat de ondernemers op verzoek uitstel van betaling krijgen voor met name genoemde aanslagen gemeentelijke belastingen en de huur voor gemeentelijk vastgoed tot 30 juni 2020 (dit is verder verlengd tot 31 augustus 2020).

Voor gemeentelijke belastingen kan het verzoek alleen worden gedaan voor de aanslagen OZB niet-woningen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, liggelden bedrijfsvaartuigen, toeristenbelasting en de parkeerbelasting voor vergunning parkeren op kenteken, die betrekking hebben op het belastingjaar 2020.  

Speciale regeling teruggaaf leges evenementenvergunning

Door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen evenementen voorlopig niet doorgaan. Voor evenementen die dit jaar definitief worden afgelast, wordt op verzoek de leges terug betaald.

Aanslagen Toeristenbelasting voor het jaar 2020

Met uitzondering van voorlopige aanslagen zullen er dit jaar geen aanslagen toeristenbelasting voor het belastingjaar 2020 meer worden vastgesteld.

Procedure

Via onderstaande button kunt u het formulier 'Verzoek bijzonder uitstel' downloaden. Zodra uw verzoek om bijzonder uitstel binnen is, zet de gemeente de invordering stil tot 31 augustus 2020. Na die tijd, kunnen wij dan desgewenst , samen met u, nog kijken welke (maatwerk) oplossingen voor u/uw bedrijf verder eventueel nog noodzakelijk zijn.

Verlenging van eerder verleend uitstel

Wanneer u eerder al bijzonder uitstel hebt aangevraagd en hiervoor een bevestiging hebt ontvangen, dan wordt de termijn automatisch verlengd, wij zullen u hierover uiterlijk 30 juni 2020 schriftelijk informeren.