Bouwen of verbouwen

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst, een in- of uitrit wilt aanleggen of een boom wilt kappen. Wilt u meer informatie over deze onderwerpen plan dan online een afspraak in of neem telefonisch contact op. 

Eenvoudige aanvraag

  • Check op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig hebt
  • Vraag een omgevingsvergunning aan minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden via het Omgevingsloket
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt

Uitgebreide aanvraag

In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en in sommige gevallen als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen. Deze lange termijn is nodig omdat meerdere partijen moeten adviseren over de vergunningaanvraag.

  • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Deze aanvraag dient u 6 maanden van te voren aan te vragen. Het ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven
  • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend