Bouwtekening

Bouwtekeningen en bouwplannen worden door de gemeente bewaard. Het is mogelijk deze tekeningen en plannen bekijken.

Goed om te weten

Wanneer u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet u een bouwplan indienen. Hierin wordt een beschrijving gegeven van wat de bouw of verbouw precies inhoudt. De gemeente vraagt daarnaast om een tekening van de bouw of verbouw, inclusief een situatieschets.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op onze website. U kunt ze bekijken nadat de plannen bekend zijn gemaakt.

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen bekijken bij de gemeente.

Verzoek indienen

Wanneer u bouwtekeningen, plattegronden of oude vergunningen wilt ontvangen dan dient u bij ons een archiefverzoek in. U stuurt een e-mail naar kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl met daarin de volgende gegevens:
-    Omschrijving van uw verzoek;
-    Uw verblijfadres;
-    Uw e-mailadres.
Aan een archiefverzoek zitten kosten verbonden. 

Indien bovenstaande gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij uw archiefverzoek niet in behandeling nemen. De kosten hiervan staan in hoofdstuk 8 van de legesverordening voor zowel de gemeente Noardeast-Fryslân als Dantumadiel