Carbidschieten

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming (in de vorm van een aanwijsbesluit) van de burgemeester nodig.

Locaties carbidschieten Noardeast Fryslân

De volgende locaties in de gemeente Noardeast-Fryslân mogen op 31 december 2022 met carbid schieten:

Plaats

Locatie

Anjum

Parkeerterrein naast sporthal

Augsbuurt

Weiland, Lutjewoude 1

Blije

Farrewei 22

Blije

Perceel grasland Farebuorren 31

Burdaard

Parkeerplaats voetbalvereniging

Burum

Sportveld ‘Op de Hoogte’, Toutenburgstraat

Dokkum

Havelandoweg bij Probo

Dokkum

Van Kleffenstraat

Dokkum

Weiland, Pier Prinslaan

Dokkum

Harddraverspark

Ee

Op het b veld te VV Oostergo, sportpark 'De Streng', Stienfeksterwei

Engwierum

Stuk land gelegen naast autobedrijf Robroch, Dodingawei 5

Ferwert

Skeelerbaan

Foudgum

Stuk land, Mellemawei / De Terp

Ginnum

Roordastrjitte 7

Hantum

Parkeerplaats korfbalvereniging

Hallum

Doniaweg

Holwerd

Haventerrein It Mûnerak

Jannum

Ledyk 11, stuk land achter de woning

Kollum

Veld bij Riddersmaweg en Hesseweg

Kollum

Weiland, W.H. van Heemstraweg 17     

Kollum

Wouddijk 5

Kollum

Achter huis, Van Limburg Stirumweg 25

Kollum

Land aan de Dwarsryd

Kollumerpomp

Foijingaweg

Kollumerzwaag

Bounswei 2a

Kollumerzwaag

Weiland, achter de Foarwei 31

Kollumerzwaag

Weiland, achter huis, Cedelshof 8

Kollumerzwaag

Taeke Pieterslân 6

Kollumerzwaag

Foarwei 101

Kollumerzwaag

Foarwei 123

Kollumerzwaag

Oentzemastate

Marrum

Bouwland/weiland, Voerdeweg 1

Marrum

Wigleweg achter het voetbalveld

Metslawier

Op het sportveld/evenemententerrein aan de Roptawei

Morra

Sportveld tussen Morra en Lioessens

Munnekezijl

Op het land van Olde Borchweg 48

Nes

Ids de Beerstraat 1A De Nespel

Niawier

Kaatsveld ''it Mearsfjild'', Terpstrjitte

Oostrum

Tichelwei 25

Oosternijkerk

De Fiver 1

Oudwoude

De Wygeast 39

Paesens

Mûnewei 2 (achter de loods)

Raard

Weiland, tussen De Tange en It Fintsje

Reitsum

Klein perceel tegenover Flieterpsterdyk 10

Ternaard

Achter de stallen, It Skoar 2

Ternaard

Weiland, Koaiwei 3

Ternaard

Park naast voetbalveld

Triemen

Triemsterloane 5

Veenklooster

Evenemententerrein aan de Nonnewei

Westergeest

Bumawei 23

Westergeest

Camping de Greidpôlle, Eelke Meinertswei 31

Westergeest

Weiland, kruising Brewei / Eelke Meinertswei

Wierum

Parkeerterrein aan De Breedte

Locaties carbidschieten Dantumadiel

De volgende locaties in de gemeente Dantumadiel mogen op 31 december 2022 met carbid schieten:

Plaats

Locatie

Broeksterwâld

Tienewei 24

Broeksterwâld

Weiland Foksepaad

Damwâld

Weiland Haadwei/Achterwei

Damwâld

Herewei 11

Damwâld

Weiland Boarkensloane

Damwâld

Weiland Yndyksloane

De Falom

Achterwei 2

De Falom

Mûnewei, weiland

De Westereen

Evenemententerrein, Boppewei 2

De Westereen

Einde Fogelsang / Bûterwei      

De Westereen

Perceel land achter Dwarsreed 1 tussen de Lange Reed en Dwarsreed 1

De Westereen

Weiland achter Foarstrjitte 75 (gem. Veenwouden, sectie L, nummer 100)

De Westereen

Weiland op de Krikelbeam

De Westereen

Fierljepterrein

Driezum

Sportpark Treffers Heech

Feanwâlden

De Flearen

Feanwâlden

Land voor huis Bûtefjild 1A

Feanwâlden

Ten westen van de Einekooi

Feanwâlden

Weiland kruispunt Tienewei / Bûtefjild

Readtsjerk

Weiland Boskwei 23

Rinsumageast

Eysingawei 24

Sibrandahûs

Grasland bij boerderij, Burdaarderstrjitwei 17

Wâlterswâld

Weiland Renou’s Reed 9

Wâlterswâld

De Sânhârst

Wâlterswâld

Stuk land t.h.v. Blaulânsreed kruising Foarwei

Regels carbidschieten

Onderstaande regels gelden voor het carbidschieten:

 • Het carbidschieten mag alleen op 31 december 2022 in Noardeast-Fryslân tussen 06.00 en 22.00 uur en op 31 december 2022 in Dantumadiel 08.00 en 22.00 uur;
 • Bij het carbidschieten mag alleen gebruik gemaakt worden van één of meerdere (melk)bus/container/opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter;
 • Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu;
 • Er mag geen schade worden aangericht aan gemeentelijke eigendommen;
 • De melder van het carbidschieten beschikt over een aanwijsbesluit van de burgemeester;
 • De melder van het carbidschieten beschikt over een recente en getekende verklaring van de eigenaar en/of huurder van het terrein, waarin wordt aangegeven dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen gebruik van zijn grond voor carbidschieten;
 • Tijdens het carbidschieten moet de opgegeven contactpersoon telefonisch bereikbaar zijn.

Eigen Verantwoordelijkheid

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Voorkomen van schade bij carbid, vreugdevuur en feesttent

Zowel de organisatie/carbidploeg als de gemeente willen dat schade aan bijvoorbeeld wegdek, lantarenpalen en tegels voorkomen worden. Hoe kunnen we samen er voor zorgen dat er geen schade ontstaat?

 • Regel een aanspreekpunt binnen de organisatie/carbidploeg/het dorpsbelang: wie houdt het toezicht? Wie spreekt de mensen aan wanneer er wel mensen schade gaan aanrichten?
 • Brand alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus alleen in de container (niet op het asfalt, in ingezaaid bloemenmengsel en net aangeplante bomen).
 • Mocht de gemeente of politie al constateren dat er in de dorpen of in de stad gesleept wordt met afval/hout dan kan de gemeente of politie dit in beslag nemen. Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met toestemming van de gemeente.

Met elkaar opruimen

 • Zorg er voor dat het terrein (carbid, vreugdevuur en feesttent) bezemschoon opgeleverd wordt.