U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Carbidschieten

Wilt u carbid afschieten? Vraag dit op tijd aan. Aanvragen die na 1 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen!

Een echte traditie bij oudejaarsdag is het afschieten van carbid. Het is belangrijk dat dit veilig en zonder al te veel overlast gebeurt. Voor het afschieten van carbid is toestemming van de burgemeester nodig.

Onderstaande regels gelden voor het carbidschieten:

  • Alleen op 31 december tussen 8.00 uur en 22.00 uur mag er worden geschoten op goedgekeurde locaties
  • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van één of meerdere (melk)bus, container of opslagvat met een maximale inhoud van 40 liter
  • Het carbidschieten mag geen gevaar opleveren voor mens en milieu
  • De melder moet schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein
  • De melding moet worden voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven

De gemeente adviseert om gebruik te maken van ballen in plaats van deksels.

De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u een aanwijsbesluit.

De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Meld de locatie aan bij de gemeente om toestemming te krijgen van de burgemeester. Maak hiervoor gebruik van het online meldingsformulier. Dit meldingsformulier moet vóór 1 december a.s. worden ingediend.