Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Corona: Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. 

Komt u er met de onderstaande informatie niet uit?
Bel of mail gerust onze bedrijvencontactfunctionaris

Update 6 mei 2020

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is vanaf maandag 11 mei weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat, enz.).

Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Update 30 april 2020

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het Coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld.

(Bron:  https://www.rijksoverheid.nl)

Update 29 april 2020

Coronacalculator

Het VNO-NCW en MKB Nederland hebben een online coronacalculator ontwikkeld. Hiermee kunt u berekenen hoe coronaregelingen uw onderneming kunnen helpen. 

De calculator geeft inzicht in de steunregelingen van overheden en financiële instelling.

Bezoek de website voor meer informatie. 

Update 2 april 2020

Ontbrekende SBI-codes

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

De RVO krijgt veel meldingen binnen, dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst.
Wanneer u recht denkt te hebben op de regeling, dan kunt u het formulier invullen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Maatregelen van de gemeente:

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Het college van de gemeente Dantumadiel heeft besloten betalingsverplichtingen voor ondernemers op te schorten tot 30 juni 2020. Ondernemers krijgen, wanneer zij daar een verzoek voor indienen, bijzonder uitstel van betaling van de aanslagen voor onroerendezaakbelastingen niet-woningen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook verleent de gemeente uitstel van betaling voor de huur van gemeentelijke gebouwen, zolang het Rijk maatregelen oplegt die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de ondernemers. Leges voor evenementen die geannuleerd moeten worden in verband met de landelijke maatregelen, worden ook niet in rekening gebracht.

Landelijke maatregelen:

Relevante websites:

Bureau Zelfstandigen Fryslân

Het kabinet heeft een groot pakket noodmaatregelen voor het MKB en alle Zzp'ers aangekondigd. Bureau Zelfstandigen Fryslân voert een deel van deze regelingen uit voor MKB en zzp'ers in Friesland. et name de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Organisatorisch zijn er enkele dagen nodig om de aanvragen in behandeling te nemen. Op de website van BZF wordt steeds actuele informatie gedeeld over de stand van zaken met betrekking tot deze nieuwe regeling.

Kamer van Koophandel

Op de website van de Kamer van Koophandel staat bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen. De KvK houdt ook een lijst bij met meestgestelde vragen en antwoorden. Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam via telefoonnummer 0800-2117. 

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de Borgstellingsregeling MKB (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Uitstel van betaling belastingen

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Dat liet het kabinet op 12 maart weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

    Informatie voor recreatieve bedrijven

    Het is een onzekere tijd voor de recreatieve sector. Veel recreatieondernemers zitten met vragen.  Enkele belangenorganisaties hebben daarom op hun website de belangrijkste informatie op een rijtje gezet: