U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

De Westereen East

Aan de rand van De Westereen, in het uitbreidingsplan ‘De Westereen-East', zijn 8 zelfbouwkavels voor 2 onder1-kap woningen, maximaal 4 flexibele kavels voor de bouw van vrijstaande woningen en nog 3 vaste kavels voor de bouw van vrijstaande woningen te koop.

De woonwijk 'De Westereen-East' is een ruim opgezette woonwijk gelegen nabij voorzieningen zoals scholen, sportvelden, bibliotheek en een winkelcentrum. De Centrale As is op korte afstand bereikbaar zodat ook plaatsen zoals Burgum, Drachten en Leeuwarden in korte reistijd bereikbaar zijn.

Afbeelding De Westereen East
Afbeelding De Westereen East

Kaveloverzicht

2 onder 1-kap kavels

De 2 onder 1-kap kavels zijn gelegen aan De Reade Klaver.

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Beschikbaar?

Kavel 1

340 m²

€ 40.800,-

€ 49.368,-

in optie

Kavel 2

335 m²

€ 40.200,-

€ 48.642,-

in optie

Kavel 3

335 m²

€ 40.200,-

€ 48.642,-

verkocht

Kavel 4

340 m²

€ 40.800,-

€ 49.368,-

verkocht

Kavel 5

345 m²

€ 41.400,-

€ 50.094,-

verkocht

Kavel 6

345 m²

€ 41.400,-

€ 50.094,-

verkocht

 

Kavel 7

355 m²

€ 42.600,-

€ 51.546,-

in optie

Kavel 8

365 m²

€ 43.800,-

€ 52.998,-

in optie

Het is de bedoeling dat u zelf een mede-bouwer zoekt en dat u beiden gelijktijdig één van de 2 onder 1-kap kavels in optie neemt/koopt.

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 17 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dantumadiel, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan.

Verkavelingskaart 2 onder 1-kap kavels

Flexibele kavels

Aan de Tuorrebout in De Westereen-East worden op een totaal oppervlak van circa 2.175 m² maximaal 4 flexibele kavels uitgegeven. De minimale af te nemen oppervlakte is 450 m², de maximale af te nemen oppervlakte is 750 m².

De flexibele kavels, die bestemd zijn voor vrijstaande woningen, worden uitgegeven tegen een prijs van € 132,50 excl. BTW per vierkante meter.

Kavel

Oppervlakte

Prijs

Beschikbaar?

Flex 1

450 m² - 750 m²

Afhankelijk van gekozen oppervlakte

in optie

Flex 2

450 m² - 750 m²

Afhankelijk van gekozen oppervlakte

in optie

Kavel 3

600 m²

Afhankelijk van gekozen oppervlakte

beschikbaar

Flex 4

450 m² - 750 m²

Afhankelijk van gekozen oppervlakte

in optie

Verkaveling flexibele kavels

Deze kavels worden aansluitend verkocht, beginnend vanaf het noorden.

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 17 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dantumadiel, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan

Vaste kavels

Aan de Tuorrebout en aan de Margryt zijn in totaal nog 3 bouwkavels beschikbaar voor het bouwen van een vrijstaand woning.

Kavel

Oppervlakte

Prijs excl. btw

Prijs incl. btw

Beschikbaar?

Kavel   2 (De Tuorrebout)

720 m²

€ 100.800,-

€ 121.968,-

beschikbaar

Kavel 24 (De Margryt)

845 m²

€ 118.300,-

€ 143.143,-

in optie

Kavel 25 (De Margryt)

813 m²

€ 113.820,-

€ 137.722,-

in optie

Verkavelingskaart vaste kavels

De kosten koper en de kosten van het kadaster voor de aanwijs en inmeting van het perceel worden doorberekend aan de koper.

Conform artikel 17 van de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Dantumadiel, dient de op de kavel te bouwen woning door de koper zelf (met eventuele gezinsleden) te worden bewoond. Doorverkoop en verhuur is niet toegestaan

Verkoopvoorwaarden

De verkoop geschiedt met toepassing van de 'Algemene voorwaarden waaronder de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Dantumadiel plaats heeft, aldus vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 22 december 1992, nummer 20a,laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 4 juli 2000, nummer 7'.

Algemene verkoopvoorwaarden

Aanvraag omgevingsvergunning

Voordat met de bouw gestart kan worden, dient een omgevingsvergunning te zijn verleend. Bouwplannen moeten voldoen aan diverse wettelijke eisen. Hiervoor zal onder meer toetsing plaatsvinden aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het bouwbesluit. Wij adviseren u eerst een principeplan voor te leggen, dit om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of het gewenste ontwerp kans van slagen heeft.

Voor specifieke informatie omtrent de omgevingsvergunning kunt u terecht bij KCC vergunningen.

bestemmingsplan informatie vaste kavels

bestemmingsplan informatie overige kavels

Duurzaamheid

Wij willen graag dat u als particulier aandacht besteedt aan maatregelen die op duurzaamheid zijn gericht. Het Informatiepunt Duurzaam Bouwen kan u behulpzaam zijn bij het energiezuiniger maken van uw nieuwe woning.

Voor specifieke vragen over duurzaam bouwen en comfortabel wonen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening, team Duurzaamheid.

Aanvullende informatie

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact met opnemen met Paula Noordenbos en Trijntje Arjaans van de gemeente op telefoonnummer (0519) 29 88 88 of via de email grondzaken@noardeast-fryslan.nl