De wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. Maar de bijlagen die wij publiceren, voldoen niet altijd aan alle eisen. Dat is technisch helaas bijna onmogelijk. Kunt u een document niet lezen? Stuur dan een mail naar info@noardeast-fryslan.nl en wij helpen u verder.

Heeft u problemen met openen van de bestanden bij de woo-verzoeken? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan de pagina.