Eerste inschrijving in Nederland

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan schrijft u zich in bij de gemeente. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. U kunt bellen naar 0519-29 88 88 voor meer informatie.

Goed om te weten

  • Om u in te schrijven in Nederland komt u persoonlijk bij de gemeente langs. Dit geldt ook voor kinderen.
  • Doe dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland. Hierbij laat u de buitenlandse documenten zien, zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte
  • Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms ook moeten de documenten vertaald zijn

Rechtmatig verblijf

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. U verblijf is rechtmatig als:

  • U de Nederlandse nationaliteit hebt
  • U de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • U de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland hebt
  • U een geldige verblijfsvergunning hebt

Overige voorwaarden

  • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig
  • Komt u bij iemand inwonen? Dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland verblijft hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U kunt zich laten inschrijven als niet ingezetene in de Basisregistratie Personen. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI). U wordt zo spoedig mogelijk ingeschreven. Dit duurt maximaal 4 weken.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of identiteitskaart

Kosten

Aan de eerste inschrijving in Nederland zijn geen kosten verbonden.