Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. U kunt in 2022 hiervoor een bedrag van € 1.300,- krijgen. Dat geld is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. Heeft u hier recht op? Op deze pagina vertellen wij u erover.

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag opnieuw wordt uitbetaald in 2023. Het Ministerie werkt hiervoor aan een nieuwe wet. U kunt op dit moment nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten een voorschot kunnen geven van € 500,00. Helaas is dit bij ons (nog) niet mogelijk.

Eind december verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over de energietoeslag 2023. Wij zullen deze informatie dan op deze pagina plaatsen.

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is er voor inwoners met een laag inkomen. Er wordt 1 toeslag verstrekt per woonadres. De energietoeslag wordt toegekend per huishouden (alleenstaande of gezin, per woonadres). Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1.300,- netto. Hierbij geldt:

 • U hebt een gezamenlijk laag inkomen (120% van de bijstandsnorm)
 • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres

Studenten

Wij hebben besloten om de energietoeslag ook toe te kennen aan studenten. Ontvangt u studiefinanciering, woont u zelfstandig en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen.

Aanvragen

Inwoners die bij ons bekend zijn hebben automatisch de energietoeslag ontvangen. Heeft u dit nog niet gekregen? Maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier. Om recht te hebben op de energietoeslag in 2022, moet u voor 1 januari 2023 een aanvraag indienen.

U vindt het aanvraagformulier hier.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Natuurlijk, u kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk of de Thuisadministratie van Humanitas 

Veel gestelde vragen

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 120% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 935,75

Drie persoonshuishouden

€ 810,98

Vier persoonshuishouden

€ 748,60

Vijf persoonshuishouden

€ 711,17

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Waar kan ik de beleidsregels vinden?

De eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen is een regeling binnen de bijzondere bijstand. De colleges van de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hebben op 6 september 2022 de beleidsregels eenmalige energietoeslag vastgesteld.