Energietoeslag 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. U kunt in 2023 hiervoor een bedrag van € 500,- krijgen. Dit bedrag is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag is er voor inwoners met een laag inkomen. Er wordt één toeslag verstrekt per woonadres. De energietoeslag wordt toegekend per huishouden (alleenstaande of gezin, per woonadres). Het gaat om een bedrag van € 500,- netto. Hierbij geldt:

 • U hebt een gezamenlijk laag inkomen (onder 130% van de bijstandsnorm)
 • U bent 21 jaar of ouder, tenzij uw ouders niet aan de onderhoudsplicht kunnen voldoen en u zelfstandig woont.
 • U woont niet in een (zorg)instelling
 • U woont daadwerkelijk op het opgegeven adres

Aanvragen

Heeft u in 2022 al een energietoeslag van ons ontvangen? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen, u krijgt de energietoeslag dan automatisch. Wij keren dit rond 1 maart 2023 uit. Is er iets in uw situatie gewijzigd? Bijvoorbeeld door een verhuizing, dan moet u wel opnieuw een aanvraag indienen.

Heeft u nog geen energietoeslag gekregen? Maar heeft u wel een laag inkomen? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier. Om recht te hebben op de energietoeslag in 2023, moet u voor 1 juli 2023 een aanvraag indienen.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag?

Natuurlijk, u kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van het Bolwerk of de Thuisadministratie van Humanitas 

Veel gestelde vragen

Waarom krijg ik € 500,- in plaats van € 1.300,-?

Onlangs is bekend geworden dat het uitkeren van een energietoeslag, pas per 1 juli 2023 mogelijk is. Hiervoor is namelijk een wetswijziging nodig. Veel gemeenten waren in de veronderstelling dat zij in begin 2023 al een energietoeslag konden uitkeren.

De gemeente Dantumadiel heeft besloten hier niet op te wachten en alvast een van € 500 aan energietoeslag uit te keren. Mogelijk volgt er na de wetswijziging nog een nabetaling, zodat iedereen over heel 2023 een bedrag van € 1.300 ontvangt. Voordat wij dit doen wachten wij de definitieve wet af.

Heb ik als student ook recht op energietoeslag?

Wij hebben besloten om de energietoeslag ook toe te kennen aan studenten. Ontvangt u studiefinanciering, woont u zelfstandig en voldoet u aan de overige voorwaarden, dan kunt u een aanvraag indienen.

Het maximale bedrag dat u kunt lenen van DUO voor het levensonderhoud wordt als inkomen aangemerkt en wordt meegeteld in het totale inkomen (dit is bepaald in artikel 3, tweede lid van de Participatiewet). Voor uitwonende mbo-studenten is dat € 786,59, voor uitwonende hbo- en wo-studenten € 957,87 per maand. Het maakt niet uit of u wel of niet het maximale bedrag leent.

De energietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen of op een uitkering

Krijgt u ook een zorgtoeslag, een huurtoeslag of kinderopvangtoeslag? Of heeft u een uitkering? Dan hoeft u niet bang te zijn dat de energietoeslag daar invloed op heeft. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of uw uitkering blijven precies hetzelfde. U krijgt de energietoeslag er gewoon bij.

Wat telt mee als inkomen?

Elke inkomensbron waar een gezin of alleenstaande over beschikt telt mee als inkomen. Hiervoor is geen vaste lijst beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Inkomen uit werk (salaris of inkomsten als zelfstandige)
 • Het vakantiegeld dat iedere maand voor u gereserveerd wordt
 • Uitkeringen (bijvoorbeeld Wajong, Wia, WW, studiefinanciering etc)
 • Partner- en kinderalimentatie
 • Heffingskortingen van de Belastingdienst
 • Ook het inkomen van uw partner telt mee voor het gezamenlijke inkomen.

Ik heb een huisgenoot. Telt zijn/haar inkomen ook mee?

Wanneer u een volwassen huisgenoot hebt heeft dit gevolgen voor de hoogte van de geldende inkomensgrens. Hoe meer volwassen personen in één huis wonen, hoe lager de inkomensgrens wordt die voor u van toepassing is. Dit heet de kostendelersnorm. In het schema hieronder kunt u zien welke inkomensgrens voor u geldt.

Voor de kostendelersnorm tellen niet mee:

 • Gehuwden
 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Huurders die een commercieel huurcontract hebben en een reële huurprijs betalen (met uitzondering van bloed- en aanverwanten in de 1e en 2e graad)
 • Personen die onderwijs volgen waarvoor studiefinanciering op grond van de WSF of de WTOS mogelijk is
 • Personen die een BBL-opleiding volgen

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Twee persoonshuishouden

€ 1110,25

Drie persoonshuishouden

€   962,22

Vier persoonshuishouden

€   888,20

Vijf persoonshuishouden

€   843,79

Kan er beslag worden gelegd op mijn energietoeslag?

Nee, de energietoeslag wordt gezien als bijzondere bijstand. Hier mag geen beslag op worden gelegd.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wat zijn de normbedragen tot 130% van de bijstandsnorm?

Woonsituatie

Inkomensgrens 130% (bedragen per maand, inclusief vakantietoeslag)

Gehuwden, beiden vanaf 21 jaar - tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2220,50

Gehuwden, beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2349,36

Gehuwden, waarvan één persoon jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

€ 2349,36

Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

€ 1554,36

Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1729,87

Waar kan ik de beleidsregels vinden?

U kunt de beleidsregels vinden via onderstaande link: