Feestje vieren, denk om elkaar en onze hulpverleners

Regels jaarwisseling, veel mag!

Veel mag, maar er zijn ook regeltjes. Laat hulpdiensten hun werk doen! En hoe voorkom je schade? Een nieuwe prullenbrak kost al snel € 400,-

Laat de hulpdiensten hun werk doen!

 • Houd de wegen vrij voor de hulpdiensten
 • Zorg er voor dat de hulpdiensten overal altijd langs kunnen zodat zij in noodsituaties ook jouw beppe of heit kunnen redden
 • Geen vuurwerk dichtbij bebouwing en/of kruispunten
 • Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd.
 • Houd rekening met elkaar op straat en met de rest van de omgeving
 • Loopt het uit de hand? Ga direct weg en volg de aanwijzingen van de politie op, zo voorkom je dat de avond vervelend afloopt.

Schade voorkomen

Voorkomen van schade bij carbid, vreugdevuur en feesttent

Zowel de organisatie/carbidploeg als de gemeente willen dat schade aan bijvoorbeeld wegdek, lantarenpalen en tegels voorkomen worden. Hoe kunnen we samen er voor zorgen dat er geen schade ontstaat?

 • Regel een aanspreekpunt binnen de organisatie/carbidploeg/het dorpsbelang: wie houdt het toezicht? Wie spreekt de mensen aan wanneer er wel mensen schade gaan aanrichten?
 • Brand alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus alleen in de container (niet op het asfalt, in ingezaaid bloemenmengsel en net aangeplante bomen).
 • Mocht de gemeente of politie al constateren dat er in de dorpen of in de stad gesleept wordt met afval/hout dan kan de gemeente of politie dit in beslag nemen. Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met toestemming van de gemeente.

Met elkaar opruimen

 • Zorg er voor dat het terrein (carbid, vreugdevuur en feesttent) bezemschoon opgeleverd wordt.

Schade, en nu?

 • Meld het bij de gemeente (via jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl of via jaarwisseling@dantumadiel.frl.). Wij inventariseren de kosten en kijken samen met jullie naar een passende oplossing.
 • De gemeente gaat dit jaar nog geen waarborgsom vragen van organisaties wanneer er schade ontstaan is op een locatie. We houden de schademeldingen wel in de gaten. Als er grote schade is, dan wordt wel voor de komende jaren overwogen om te gaan werken met een waarborgsom. Dit betekent bijvoorbeeld dat als er wel schade zou ontstaan, het dorp/carbidploeg/organisator zelf voor de kosten van de schade opdraait en voorafgaand al een waarborgsom betaald.

Wat als er schade is buiten het terrein van de feesttent,- carbidlocatie of locatie van het vreugdevuur?

 • De carbidploeg, organisator of dorpsbelang is daar niet verantwoordelijk voor.
 • Alles wat vernield wordt, moet ook weer hersteld worden: en dat betalen we als inwoners met z’n allen. Dus wees verstandig en voorkom schade! Spreek elkaar er ook op aan.
 • Als buurt ergens een brandton plaats, gooi er zand onder. Zo voorkom je zoveel mogelijk schade aan het wegdek.
 • De gemeente gaat in januari direct aan de slag om te inventariseren waar schade is ontstaan en wat de kosten zijn. Daarbij wordt ook gekeken wat direct opgeruimd wordt en nog (langer) blijft liggen. Het kan zo maar zijn dat de schade pas later in het jaar wordt hersteld.
 • Grote hoeveelheden afval/rotzooi dat dichtbij huizen of die de wegen in een dorp/de stad afsluit worden opgeruimd door de gemeente. De wegen moeten bereikbaar zijn voor de hulpdiensten.

Als dorp kunnen jullie zelf ook initiatief nemen om te gaan opruimen en de schade in beeld te brengen. Zien jullie zelf schade? Meld het ons via jaarwisseling@noardeast-fryslan.nl of via jaarwisseling@dantumadiel.frl.

 

PS. Jan betaalt de schade

Wist je dat een nieuwe lantaarnpaal € 1.000 kost, nieuwe prullenbakken € 400,-? En wist je dat het herstellen van asfalt duizenden euro’s kost? Hoe meer schade, hoe hoger de kosten. Dit geld kunnen we dan niet aan andere plannen besteden. En deze kosten worden uiteindelijk verhaald op de inwoners. Zonde van het geld!