Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Ferlinge Stasjonsstrjitte Westereen

De Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen wordt opnieuw ingericht en technisch verbeterd. De straat krijgt een betere fundering, een nieuw afwateringssysteem, en nieuwe stenen en stoepen. Ook wordt de weg veiliger gemaakt met versmallingen. De aanbesteding is inmiddels opgestart.

Huidige situatie

Het is het bijna iedere vorstperiode raak: opdooischade. Het water onder de straat bevriest, waardoor de stenen omhoog komen. Als vervolgens de dooi weer inzet, ontstaan er gaten en hobbels in de weg. Ook ervaart de omgeving regelmatig wateroverlast bij zware regenbuien. Deze problemen zijn na deze reconstructie verleden tijd.

Maatregelen

  • De straat krijgt een betere fundering, een nieuw afwateringssysteem en wordt herbestraat met nieuwe stenen. Ook komen er nieuwe trottoirs. 

  • Op de doorgaande weg geldt een maximum snelheid van 30 kilometer/uur.
    Een afwijkende kleur stenen moet dit op kruispunten duidelijker maken.

  • Er worden een aantal wegversmallingen aangebracht. 
    Het vrachtverkeer moet voortaan via de rondweg naar het centrum.

Planning

Er is een werkgroep van buurt en Doarpsbelang De Westereen gestart. Samen met hen zijn we tot een prachtig ontwerp gekomen.

Het werk aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte wordt gefaseerd uitgevoerd. Waarschijnlijk start de gemeente begin juni met de Ferlinge Stasjonsstrjitte fase 1 (tot aan de Mûnewei), later volgt fase 2 (tot aan de Foarstrjitte). Fase 1 is naar verwachting in september 2020 klaar.

Inhaalslag Wegenonderhoud

Dit project maakt deel uit van het programma ‘Inhaalslag wegenonderhoud’. Dit is een onderhoudsplan waarmee de gemeente de komende drie jaar wegen aanpakt die in slechte staat zijn.

Downloads