Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Ferlinge Stasjonsstrjitte Westereen

De Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen wordt opnieuw ingericht en technisch verbeterd. De straat krijgt een betere fundering, een nieuw afwateringssysteem, en nieuwe stenen en stoepen. Ook wordt de weg veiliger gemaakt met versmallingen. Het werk wordt uitgevoerd door WMR uit Rinsumageast.

Huidige situatie

Het is het bijna iedere vorstperiode raak: opdooischade. Het water onder de straat bevriest, waardoor de stenen omhoog komen. Als vervolgens de dooi weer inzet, ontstaan er gaten en hobbels in de weg. Ook ervaart de omgeving regelmatig wateroverlast bij zware regenbuien. Deze problemen zijn na deze reconstructie verleden tijd.

Maatregelen

  • De straat krijgt een betere fundering, een nieuw afwateringssysteem en wordt herbestraat met nieuwe stenen. Ook komen er nieuwe trottoirs. 

  • Op de doorgaande weg geldt een maximum snelheid van 30 kilometer/uur.
    Een afwijkende kleur stenen moet dit op kruispunten duidelijker maken.

  • Er worden een aantal wegversmallingen aangebracht. 
    Het vrachtverkeer moet voortaan via de rondweg naar het centrum.

Planning

Er is een werkgroep van buurt en Doarpsbelang De Westereen gestart. Samen met hen zijn we tot een prachtig ontwerp gekomen. Eind 2020 is de herinrichting klaar.

Inhaalslag Wegenonderhoud

Dit project maakt deel uit van het programma ‘Inhaalslag wegenonderhoud’. Dit is een onderhoudsplan waarmee de gemeente de komende drie jaar wegen aanpakt die in slechte staat zijn.

Downloads