Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u minder mobiel, of door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (gpk).

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn 2 soorten kaarten:

  • Bestuurderskaart: Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen
  • Passagierskaart: Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent continue afhankelijk van een chauffeur

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.

Voorwaarden

  • U bent volledig en permanent op het gebruik van een rolstoel aangewezen
  • U heeft een loopprobleem van langdurige aard (langer dan 6 maanden), waardoor u niet in staat bent om een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, ook niet als u gebruikt maakt van loophulpmiddelen
  • U bent vanwege ernstige beperkingen, anders dan een loopprobleem, op het gebruik van een GPK aangewezen

De keuring

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart is er meestal eerst een (onafhankelijk) medisch advies nodig. Dit medisch advies wordt gegeven door keuringsinstantie Argonaut. Bezit u recente gegevens (niet ouder dan 3 maanden) waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerkaart, stuur deze dan mee met de aanvraag. Aan de hand van de ingestuurde gegevens wordt bepaald of er een extern medisch advies nodig is. 

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

  • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een verkeersbord. U kunt algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opzoeken via de kaart van gehandicaptenparkeerplaatsen.nl
  • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
  • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

  • Leges parkeerkaart: €55,00
  • Medische keuring: €111,32

Neem voor meer informatie en het opvragen van een aanvraagformulier contact op met de gemeente.