Gemeentearchief

Bij het gemeentearchief kunt u terecht voor historisch en genealogisch (stamboom) onderzoek. Het archief is een bron van informatie met onder andere gegevens over personen. In de registers van de Burgerlijke stand (vanaf 1811) kunt u geboortes, huwelijken en overlijden binnen de gemeente vinden. De geboorteakten zijn na 100 jaar openbaar; de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar.

In de bevolkingsregisters (1860 tot 1920) en de gezinskaarten (tot 1937) zijn de inwoners van de gemeente geregistreerd met gegevens zoals voor- en achternamen, geslacht, datum en plaats van geboorte, relatie tot de hoofdbewoner van het adres, beroep(en), adres en datum van vestiging in
de gemeente en de vorige woonplaats.

Vanaf 2012 zijn de geboorte- (1811-1902), huwelijks- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) via de website www.allefriezen.nl te raadplegen. Er kan op naam worden gezocht, de akte kan worden ingezien en desgewenst uitgeprint worden. Ook kan door de registers gebladerd worden. Vanaf april 2015 is de website van alle friezen uitgebreid met veel meer informatie.

In het archief zelf is eveneens veel informatie te vinden in specifieke bronnen zoals gemeenteverslagen, belastingkohieren en bouwvergunningen en in algemene series correspondentie, notulen, begrotingen en jaarrekeningen. Deze zijn bij een bezoek in te zien.

Voor meer informatie over het archief kunt u contact opnemen na (telefonische) afspraak op telefoonnummer: (0519) 22 28 53.