Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Goed idee? It is oan jo!

It is oan jo

Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. 
Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. 

Uw ideeën en initiatieven blijven welkom!

Spreek of mail hierover met de dorpencoördinator, m.vaneverdink@dantumadiel.frl. U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Marion van Everdink kan met u bekijken welke mogelijkheden voor ondersteuning en middelen zijn. Ook kan zij advies en informatie geven over voorwaarden, procedures en regelgeving. 

U kunt alvast een kijkje nemen op de gemeentesite onder eenmalige subsidie aanvragen en de 'fondsenlijst'.

In 2019 zullen er geen initiatieven meer financieel ondersteund kunnen worden vanuit het gemeentelijke Dorpeninitiatievenfonds. “It is oan jo” . Wellicht zijn die mogelijkheden er in 2020 weer.