Goed idee! It is oan jo!

It is oan jo

Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. 
Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. 

Uw ideeën en initiatieven blijven welkom!

Spreek of mail hierover met de dorpencoördinator. U kunt hiervoor het aanmeldformulier gebruiken. Hij of zij kan met u bekijken welke mogelijkheden voor ondersteuning en middelen zijn en advies en informatie geven over voorwaarden, procedures en regelgeving. 

U kunt alvast een kijkje nemen op de gemeentesite onder eenmalige subsidie aanvragen en de 'fondsenlijst'.

Aanpassingen in 2022

In 2022 is het Dorpeninitiatievenfonds It is oan jo eenmalig verhoogd. Uit het fonds is in 2022 ongeveer € 41.000 ,- beschikbaar voor kleine leefbaarheidsinitiatieven. Voor grote initiatieven verwijzen wij naar het Iepen Mienskipsfûns van de provincie.

In 2 tenders is It is oan jo beschikbaar voor projecten die voldoen aan de algemene subsidie verordening en aan de criteria van het fonds. Een initiatief moet altijd voldoen aan een grote mate van:
Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en draagvlak. Voorwaarde is ook dat er geen ander beleid is waaruit het initiatief een bijdrage van de gemeente kan verwachten. 

De eerste tender (indieningstermijn) loopt van 1 januari tot 1 april. De tweede tender is opengesteld van 1 juni tot 1 september. Het College van Dantumadiel neemt vervolgens een besluit dat zo spoedig mogelijk aan de initiatiefnemers wordt meegedeeld.