Goed idee? It is oan jo!

De gemeente Dantumadiel heeft een project in het leven geroepen bedoeld om initiatieven van groepen inwoners eenvoudiger te realiseren: It is oan jo!

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere overheid. Een overheid die meer mogelijk maakt en initiatieven van inwoners ondersteunt. Burgerparticipatie verandert in overheidsparticipatie. 

Dit initiatief ondersteunt vooral ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes.

Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. Om dit mogelijk te maken is een dorpsinitiatieven fonds opgericht. Dit fonds wordt jaarlijks aangevuld.

Hieronder vindt u de uitleg in het document 'it is oan jo'  en een aanmeldformulier.