U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Gras- en bladbakken

In april plaatst de gemeente op verschillende locaties speciale grasbakken voor het gescheiden inzamelen van gras. In het najaar worden deze bakken als bladbakken gebruikt. Deze bakken zijn een extra service voor huishoudens, waarvan de groene container in deze seizoenen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de gras- en bladbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van groente-, fruit- en tuinafval. De verwerking van gras en blad is goedkoper dan het afval uit de groene container.

Dorp of stad Locatie en/of straatnaam
Dokkum Hoek Iepenlaan/Hazelaar, Hoek Iepenlaan naast nr. 43, Tegenover Einekoer nr. 1, Tegenover Kooidobbe nr. 6, Tegenover J. Wiemerstraat nr. 6, Tegenover Woudhorne nr. 23, Tegenover Learmûne bij de Voedselbank, Tegenover Learmûne nr. 18, Tegenover Betterwird nr. 16 
Raard It Fintsje
Holwerd Haniastrjitte
Ternaard Herweijstrjitte, Coert Lambertusstrjitte tegenover nr. 14
Hantum De Terpen (naast glasbol)
Hantumhuizen Wierumerwei tegenover nr. 14
Wierum Ternaarderwei tegenover nr. 46
Nes Mûnewei (in gazon)
Moddergat Achter het Fiskershûske
Peasens Kokentún (tegenover school)
Oosternijkerk Tegenover dorpshuis, Grienewei tegenover nr. 10 bushok, Mûnewei  tegenover nr. 4
Niawier Terpstrjitte tegenover nr. 1 Kaatsveld, De Singel t.h.v. nr. 21 gazon
Metslawier Stationstraat (oude Spoorbaan), De Singel sporthal, Snikke bij nr. 9, Julianastrjitte tegenover nr. 21
Morra Bûtenwei tegenover nr. 12
Lioessens Siniastrjitte bij de school
Anjum Singel/ Bantswei, Rederijwei/Feart
Engwierum Bûtendykswei tegenover nr. 24
Ee Dorpshuis, De Koarte Bún
Oostrum Naast de oude smederij
Dorp Straatnaam
Broeksterwâld Auke Jansstrjitte
Damwâld Badhúswei, Blauhússtrjitte, Dr. J. Botkepaad, Ds. Germswei, Ds. Germswei, Lytse Loane/Foarwei, Mr. P.T. v.d. Herbergloane, Eintemastrjitte/Joh. Douweswei, Haadwei, Thiedemawei, Uilke Reitseswei, T.E. Teunissenwei
Pinksterblom
De Westereen Skriesstrjitte, Egbert Baarsmastrjitte, Ljurkstrjitte, A. van der Meulenstrjitte, Miedloane, Parkloane, Toerstrjitte, Fogelsang, Lange Reed, Foarstrjitte, Keimpe Sikmawei, Finkstrjitte
Feanwâlden Ir. Dirk Asjesloane, De Bjirken, Pieter de Clercqstrjitte, De Haven, De Iken, Juliusstrjitte, Lysterstrjitte, De Hagedoarn/Haadstrjitte, Mûnestrjitte, Nije wei, Prysterikker, Eastein, Notaris Straatsmawei, Skierstins, Swellestrjitte, Tjalling Talmastrjitte, Toarteldostrjitte, Ljiploane, Slachfinkstrjitte
Wâlterswâld Tsjerkeloane