Let op: het gemeentehuis is alleen op afspraak open en er zijn coronamaatregelen voor ondernemers, evenementen, het onderwijs, de kinderopvang, etcetera.
Voor alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gemeente kunt u op de volgende link terecht.

Gras- en bladbakken

In april plaatst de gemeente op verschillende locaties speciale grasbakken voor het gescheiden inzamelen van gras. In het najaar worden deze bakken als bladbakken gebruikt. Deze bakken zijn een extra service voor huishoudens, waarvan de groene container in deze seizoenen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de gras- en bladbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van groente-, fruit- en tuinafval. De verwerking van gras en blad is goedkoper dan het afval uit de groene container.

Dorp of stad Locatie en/of straatnaam
Dokkum Hoek Iepenlaan/Hazelaar, Hoek Iepenlaan naast nr. 43, Tegenover Einekoer nr. 1, Tegenover Kooidobbe nr. 6, Tegenover J. Wiemerstraat nr. 6, Tegenover Woudhorne nr. 23, Tegenover Learmune bij de voedselbank, Tegenover Learmune nr. 18, Tegenover Betterwird nr. 16 
Raard It Fintsje
Holwerd Haniasrjitte
Ternaard Herweijstrjitte, Coert Lambertusstrjitte tegenover nr. 14
Hantum De Terpen (naast glasbol)
Hantumhuizen Wierumerwei tegenover nr. 14
Wierum Ternaarderwei tegenover nr. 46
Nes Munewei (in gazon)
Moddergat Achter het fiskershûske
Peasens Kokentun (tegenover school)
Oosternijkerk Tegenover dorpshuis, Grienewei tegenover nr. 10 bushok, Munewei  tegenover nr. 4
Niawier Terpstrjitte tegenover nr. 1 Kaatsveld, De Singel t.h.v nr. 21 gazon
Metslawier Stationstraat (oude Spoorbaan), De Singel sporthal, Snikke bij nr. 9, Julianastrjitte tegenover nr. 21
Morra Butenwei tegenover nr. 12
Lioessens Siniastrjitte bij de school
Anjum Singel/ Bantswei, Rederijwei/Feart
Engwierum Butendykswei tegenover nr. 24
Ee Dorpshuis, Koartebun
Oostrum Naast de oude smederij
Dorp Straatnaam
Broeksterwâld Auke Jansstrjitte
Damwâld Badhúswei, Blauhússtrjitte, Dr. J. Botkepaad, Ds. Germswei, Ds. Germswei, Lytse Loane/Foarwei, Mr. P.T. v.d. Herbergloane, Eintemastrjitte/Joh. Douweswei, Haadwei, Thiedemawei, Uilke Reitseswei, T.E. Teunissenwei
Pinksterblom
De Westereen Skriesstrjitte, Egbert Baarsmastrjitte, Ljurkstrjitte, A. van der Meulenstrjitte, Miedloane, Parkloane, Toerstrjitte, Fogelsang, Lange Reed, Foarstrjitte, Keimpe Sikmawei, Finkstrjitte
Feanwâlden Ir. Dirk Asjesloane, De Bjirken, Pieter de Clercqstrjitte, De Haven, De Iken, Juliusstrjitte, Lysterstrjitte, De Hagedoarn/Haadstrjitte, Mûnestrjitte, Nije wei, Prysterikker, Eastein, Notaris Straatsmawei, Skierstins, Swellestrjitte, Tjalling Talmastrjitte, Toarteldostrjitte, Ljiploane, Slachfinkstrjitte
Wâlterswâld Tsjerkeloane