Identiteitskaart aanvragen voor kind(eren) onder de 12 jaar Dantumadiel

Algemeen

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Zij moeten zich kunnen legitimeren als ze naar het buitenland reizen. Dit geldt voor elk land van bestemming. Maar ook als zij zorg nodig hebben moeten ze een paspoort of identiteitskaart hebben. De leeftijd van het kind maakt niets uit. Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Wel is er altijd toestemming nodig. Op deze pagina leest u er meer over.

Toestemming bij aanvragen identiteitskaart

Is uw kind jonger dan 12 jaar? Dan is er toestemming nodig van de ouder(s) of verzorger(s) bij het aanvragen van een identiteitskaart. Er moet in ieder geval één ouder of verzorger bij de aanvraag aanwezig zijn. Kan één van beide ouders of verzorgers niet mee? Dan moet deze ouder of verzorger het toestemmingsformulier invullen. Dit formulier neemt u mee bij de aanvraag van de identiteitskaart +  een kopie van een geldig identiteitsbewijs. De persoon die wel mee komt bij de aanvraag neemt ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Meenemen

  • Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Eén van beide ouders of verzorgers moet meekomen
  • Alle geldige en verlopen identiteitsbewijzen en paspoorten die u heeft
  • Een pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden. Let op de eisen.
  • Toestemming van beide ouders of de personen die het gezag hebben. Vul het formulier "Toestemming reisdocument minderjarige" in. Download het formulier hieronder
  • Legitimatiebewijs of kopie legitimatiebewijs van beide ouders of de personen die het ouderlijk gezag hebben
  • Geld of een pinpas. U betaalt de identiteitskaart direct bij de aanvraag contant of via de pin

Ophalen van uw identiteitskaart

Na een week kunt u uw identiteitskaart ophalen. Hiervoor maakt u een afspraak. U moet uw identiteitskaart persoonlijk ophalen binnen 3 maanden na uw aanvraag. Komt u niet binnen 3 maanden, dan komt het identiteitskaart te vervallen.

Kosten identiteitskaart

Een identiteitskaart voor personen jonger dan 12 jaar kost € 30,35 en is 5 jaar geldig. Heeft uw kind het identiteitskaart snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Hier betaalt u € 52,95 extra voor bovenop de normale kosten. U kunt voor de spoedaanvraag alleen telefonisch een afspraak maken. Vraagt u de identiteitskaart vóór 14:00 uur aan dan kunt u het de volgende werkdag ophalen.

Alleen reizen met kinderen

Reist u met uw minderjarige kind(eren) naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? Dan hebt u een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt. Om problemen bij de grenscontrole te voorkomen kunt u een formulier meenemen. Met het toestemmingsformulier kan de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag toestemming geven dat u alleen met uw kind naar het buitenland mag reizen.