• Bodemkwaliteit en PFAS

  Tractor met aanhanger
  Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking. Hierin staan de eisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Samen met 12 Friese gemeenten heeft gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel een Nota bodembeheer opgesteld waarin de werkwijze is beschreven bij het omgaan met het Besluit bodemkwaliteit.
  Lees meer over Bodemkwaliteit en PFAS
 • "Mienskip moet aan zet blijven”

  logo dantumadiel
  Het college van Dantumadiel wil de gemeenteraad voorstellen om de kosten die de DorpsOntwikkelMaatschappijen (DOM’s) maken te financieren vanuit het Dorpeninitiatievenfonds ‘It is oan jo’.
  Lees meer over "Mienskip moet aan zet blijven”
 • Himmeldei organiseren?

  Support van Schoon

  Het voorjaar komt er weer aan! Jaarlijks wordt in de periode maart/april de “traditionele” himmeldagen gehouden. Wil je ook samen met je school, vereniging, dorp of buurt de omgeving schoonmaken? Dat kan!

  Lees meer over Himmeldei organiseren?