Inhaalslag wegenonderhoud

Inhaalslag wegenonderhoud

De gemeente Dantumadiel maakt de komende jaren een inhaalslag op het onderhoud van de wegen in de gemeente. Op deze pagina vindt u de wegen, die wij de komende tijd aanpakken.

Meerjarig onderhoudsplan

In januari 2018 besloot de raad om de kwaliteit van de wegen te verhogen. In het voorjaar van 2018 werden de wegen van de gemeente gecontroleerd. Veel wegen in de gemeente zitten onder het gewenste niveau. Daarom heeft de raad een meerjarig onderhoudsplan vastgesteld.

Ieder jaar leggen we de dorpsbelangen een concept onderhoudsplan voor. Zo krijgen de dorpen de ruimte om hun prioriteit aan te geven en aandacht te vragen voor (verkeers)problemen. Daarna stelt het college het jaarlijkse uitvoeringsplan vast. 

Onderhoud wegen september – oktober 2022

In de periode van maandag 12 september t/m vrijdag 14 oktober 2022 gaan we asfaltwerkzaamheden uitvoeren aan de volgende wegen:

Broeksterwâld Boargemaster Nautawei

Damwâld Finnewei

Damwâld Frijstêd

De Falom De Houtwielen

De Westereen Tolwei

Feanwâlden Oastein

Rinsumageast Fjildwei

Rinsumageast Heechfinne

Rinsumageast Reidfjild

Rinsumageast Melkemawei

Readtsjerk Reidfjildswei

Werkzaamheden

We gaan de slechte stukken asfalt op deze wegen repareren. Door het frezen verwijderen we de slechte stukken. Daarna krijgen de wegen een nieuwe laag asfalt. Als laatste gaan we het straatwerk aansluiten en de bermen afwerken.

Stremming en omleiding

Door middel van een vooraankondigingsbord geven we aan wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen sluiten we de wegen af voor al het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan langs andere wegen omgeleid. Dit geven we aan met borden.

We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden worden de stremming en de omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.

Onderhoud wegen september – december 2022

Broeksterwâld deel Patrimoniumwei


In de periode van maandag 12 september t/m vrijdag 23 december  2022 zijn er werkzaamheden aan de Patrimoniumwei in Broeksterwâld.

Het gaat om het deel tussen de kruising met de Broekpôle tot aan de Schwartzenbergloane.

Werkzaamheden

Het werk bestaat uit het opbreken van de verharding en het aanbrengen van nieuwe verharding. Het deel waar de keien in liggen gaan we herstraten.

Stremming en omleiding

Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen sluiten we dit deel af voor al het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt dan langs andere wegen omgeleid. Dit geven we aan met borden.

We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden worden de stremming en de omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.

In de periode van maandag 19 september t/m vrijdag 16 december 2022 gaan we de volgende wegen herstraten:

Damwâld, De Singel

Damwâld, Nije Hale

Feanwâlden, Bûtefjild

Werkzaamheden

Deze wegen zullen we voor een deel of helemaal herstraten. Daarna volgen er nog andere werkzaamheden zoals het afwerken van de bermen.

Ook herstraten we verschillende trottoirs in de gemeente.

Stremming en omleiding

Met een vooraankondigingsbord geven we aan vanaf wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Om het werk goed en veilig te laten verlopen sluiten we de wegen af voor al het doorgaande verkeer. We leiden het verkeer langs andere wegen. Dit geven we aan met borden.

We proberen zo weinig mogelijk last te veroorzaken. Afhankelijk van het verloop van het werk heffen we de stremming en de omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig op.

Actuele wegwerkzaamheden

Voor actuele stremmingen, kijk op de website (Weg)werkzaamheden.