Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Inhaalslag wegenonderhoud

De gemeente Dantumadiel maakt de komende jaren een inhaalslag op het onderhoud van de wegen in de gemeente. Door wat verder vooruit te kijken in de tijd, kan vaak werk- met-werk worden gemaakt.  Zo wordt er gekeken waar bijvoorbeeld de riolering vervangen moet gaan worden de komende jaren en waar inrichtingsvraagstukken liggen. Door deze aanpak kan het college de kwaliteitsslag binnen de bestaande begroting realiseren.

Meerjarig onderhoudsplan

In januari 2018 werd door de raad besloten om het kwaliteitsniveau te verhogen. In het voorjaar van 2018 werd het wegenareaal van de gemeente geïnspecteerd.  Veel wegen in de gemeente zitten onder het gewenste kwaliteitsniveau. Er is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt en vastgesteld.

Jaarlijks krijgen de dorpsbelangen een concept onderhoudsplan voorgelegd, zodat zij de ruimte krijgen om eigen lokale prioriteiten en problematiek te benadrukken. Daarna zal het college het jaarlijkse uitvoeringsplan vaststellen. 

Actuele stremmingen

Voor actuele stremmingen, kijk op de stremmingen website