Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld.
Meer informatie, o.a. over de aangepast dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.
 

Inhaalslag wegenonderhoud

De gemeente Dantumadiel maakt de komende jaren een inhaalslag op het onderhoud van de wegen in de gemeente. Door wat verder vooruit te kijken in de tijd, kan vaak werk- met-werk worden gemaakt.  Zo wordt er gekeken waar bijvoorbeeld de riolering vervangen moet gaan worden de komende jaren en waar inrichtingsvraagstukken liggen. Door deze aanpak kan het college de kwaliteitsslag binnen de bestaande begroting realiseren.

Meerjarig onderhoudsplan

In januari 2018 werd door de raad besloten om het kwaliteitsniveau te verhogen. In het voorjaar van 2018 werd het wegenareaal van de gemeente geïnspecteerd.  Veel wegen in de gemeente zitten onder het gewenste kwaliteitsniveau. Er is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt en vastgesteld.

Jaarlijks krijgen de dorpsbelangen een concept onderhoudsplan voorgelegd, zodat zij de ruimte krijgen om eigen lokale prioriteiten en problematiek te benadrukken. Daarna zal het college het jaarlijkse uitvoeringsplan vaststellen. 

Werk in uitvoering en afgeronde projecten

 

Project

Start - afgerond
Koailoane Wâlterswâld - Damwâld september - oktober 2019

Broekloane Wâlterswâld

augustus 2019
Ferlinge Stationstrjitte, De Westereen Zomer 2020
   
Binnenkort meer!  
Asfalt onderhoud Gemeente Dantumadiel 2019
Woonplaats Straatnaam Van Tot
Damwâld Haadwei Lauwersseewei Koailoane
Rinsumageast Fjildwei Komgrens Rinsumageast Tuskendammen
Rinsumageast De Kapelle Finnewei Eysingawei

Actuele stremmingen

Voor actuele stremmingen, kijk op de stremmingen website.