Afval en openbare ruimte

Openbare Werken is de naam van de afdeling die het beheer van de openbare ruimte verzorgt binnen de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Via het menu aan de linkerkant vindt u meer informatie over afvalinzameling en riolering. Daarnaast vindt u hier een link naar het meldingsformulier van Openbare Werken. Dit formulier kunt u gebruiken voor vragen, klachten en meldingen over het onderhoud van de openbare ruimte.