bestemmingsplan Agrarisch perceel De Falom (vastgesteld)

Het bestemmingsplan Agrarisch perceel De Falom ligt met ingang van 16 augustus 2018 tot 27 september 2018 ter inzage voor beroep. De stukken zijn te bekijken en te downloaden.