Bestemmingsplan Campus Damwâld (ontwerp)

Het ontwerp-bestemmingsplan Campus Damwâld ligt met ingang van 16 augustus tot 27 september 2018 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden