bestemmingsplan Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij / Plusboerderij (ontwerp)

Het plan 'Damwâld Trekwei 1 Paardenhouderij / Plusboerderij' ligt met ingang van 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn te bekijken en te downloaden